Vaper club

e-cigarete forum
Zadnji put si ovdje bio: 13 srp 2020 19:23. Sada je: 13 srp 2020 19:23.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]
 [ 1102 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111  Sljedeća
Autor Poruka
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 04 sij 2016 08:57 
Offline
Avatar

Pridružen: 18 pro 2015 19:13
Postovi: 253
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Kako je plavuši najlakše razbiti zube???

Nacrtaš kur.c na za zidu. :sanja:

_________________
slika slika


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 04 sij 2016 23:00 
Offline

Pridružen: 24 lis 2014 12:53
Postovi: 699
Lokacija: Otok. Vinkovci
Nije za gadljive!!

Dvojica nekrofila:
- Što sam sinoć dohvatio jednu malu. Ne više od dvadeset godina, ne znaju ko je pa je drže kod nas u frižideru već dva meseca. E, kakva riba. Još tako dugo na hladnom... Pa to steglo, tesno... Ma haos.
- Nije to ništa. Ja sam dohvatio nedavno jednu, tako, oko dva'es' pet, ne više. Izvadili je iz Save, ležala u nekom rukavcu par meseci, nije neka riba, sva naduvena bila, al' 'de ga gurneš - uđe.

_________________
88
Živio drug Staljin


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 04 sij 2016 23:08 
Offline
Moderator
Avatar

Pridružen: 27 pro 2013 19:47
Postovi: 3395
Lokacija: Zagreb, Botinec
Idu dva policajca ulicom i pita jedan drugoga:
-šta je to, ide šumom ne šuška, ide vodom ne brčka?-
Drugi odgovara:
-Da nije zagonetka?-

_________________
http://journey-liquids.com
mod: VT200,VTC mini, Elitar,Mini volt,Paps v4, SMPL v2, Vapor Giant, Nemesis, Dimitri,IPV5
Atty: Fogger v2, Kayfun lite v2+, Nextiny, YEP v2, Origen little,FEV v2, Taifun GT,GS i GLS, Fogger mini,
Aromamizer, Ithaka,Oddy, Kayfun mini v2.1,UTA II, Vapor Giant


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 04 sij 2016 23:21 
Offline
Avatar

Pridružen: 31 srp 2012 11:16
Postovi: 864
Lokacija: Zagreb - Dubrava
· Dolazi nogometaš u crkvu i pita svećenika:
- Oče, je li grijeh ako igram nedjeljom?
- Sinko, gledam te već godinama, za tebe je grijeh da uopće igraš.

_________________
Ako gurneš ruku u čašu sumporne kiseline
primjetit češ da čaša nema dno !!!


Mod: Ono s baterijama
Atty: Ono kaj stvara paru i ne nije lonac

slika


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 05 sij 2016 00:01 
Offline
Avatar

Pridružen: 07 ruj 2015 00:14
Postovi: 294
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Osude muju na robiju i stave ga u ćeliju sa robijašem od 100 kila mišića.
Kaže on muji:
-Dođi mali da se malo igramo mame i tate, biraj što češ biti.
Mujo kao iz topa vikne:
-TATA
Robijaš:
-Dođi da tata popuši mami :nem:

_________________
slika


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 05 sij 2016 00:08 
Offline
Avatar

Pridružen: 07 lis 2014 12:54
Postovi: 1634
Lokacija: Zagreb
fukara je napisao:
Osude muju na robiju i stave ga u ćeliju sa robijašem od 100 kila mišića.
Kaže on muji:
-Dođi mali da se malo igramo mame i tate, biraj što češ biti.
Mujo kao iz topa vikne:
-TATA
Robijaš:
-Dođi da tata popuši mami :nem:

:rotfl:

_________________
slika
Practice what you preach

"zašto kad pet puta kliknem na fajer tipku, mod više ne radi"


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 09 sij 2016 22:23 
Offline
Avatar

Pridružen: 31 srp 2012 11:16
Postovi: 864
Lokacija: Zagreb - Dubrava
- Oprostite, navedite mi jedan razlog zbog kojeg moram plaćati TV pretplatu, kad uopće nemam TV!?
- Pa, imate računalo.
- Ali, ja preko računala ne gledam TV kanale.
- Da, ali je računalo instrument preko kojeg biste mogli gledati program.
- OK. Dajte mi, onda, tri dječja doplatka!
- Ali, ovdje piše da nemate djecu.
- Pa nemam, al' imam "instrument" da ih napravim.

_________________
Ako gurneš ruku u čašu sumporne kiseline
primjetit češ da čaša nema dno !!!


Mod: Ono s baterijama
Atty: Ono kaj stvara paru i ne nije lonac

slika


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 11 sij 2016 18:40 
Offline
Moderator
Avatar

Pridružen: 27 pro 2013 19:47
Postovi: 3395
Lokacija: Zagreb, Botinec
The Hype Tank by Inflated Claims LLC

Includes all the usual claims a vaper is used to:

* Innovative filling method (ive designed it so you cant actually fill it without a special proprietary tool that is designed to break after every filling). Inflated Claims LLC is a subsidiary of BastardTech Worldwide Inc

* <insert chinglish description of cloud production here> I cant write anything funnier than they do on this one

* Patented 12 coil coil head - We here at Inflated Claims thought Smok were a bunch of soft penises when they stopped at 8, and the vaping community equates everything as more is better, so 12, yup 12. did i mention that the coils are orientated in a dual 6 stacked radial configuration for extra ridiculousness. Think of a radial plane engine, but without the props. The design came to me late one night as i was masturbating to old Amelia Earhart newsreels

* Game changing coil head uses i) strontium 90 infused wire, because with strontium 90's half life of nearly 30 years, we know vapers will appreciate fewer coil changes.

* Guaranteed unique ii) leak free design.

* One of a kind airflow system, designed to suit neither MTL or LH vapers, we spent thousands of hours in R&D to design our aiflow system with the specific intention of requiring the user to learn a completely new way of inhaling. We'll have a competition shortly to give away units for the best names people can come up with for the new inhalation technique.

* World first wicking method. Just scoop some pocket lint form your pocket, or the clothes dryer, poke into the radial coil assembly and youre ready to go

* Refreshingly dry hit proof. If the tank detects a dry hit is imminent it will squirt juice directly into the mouth of the user. We sadly couldnt patent this as this is how a Kanger Subtank Mini works even without dry hit prevention.

* Market redefining iii) 511 connection.

i) MSDS on strontium 90 available on atomic energy commissions website
ii) Guarantee only valid until you introduce liquid into tank
iii) Only available on the limited edition Nigel Tufnell Signature Series. May not fit current mods.

And as is custom, but in reverse, heres a google english to chinese translation for our chinese friends香港专业教育学院有我自己的坦克出来,其所谓的

炒作坦克由充气索赔有限责任公司

包括所有一个vaper用于通常的权利要求:

*创新填充法(香港专业教育学院设计的,所以你不能真正填补它没有特殊的专有工具,它被设计每次灌装后打破)。充气索赔LLC是BastardTech全球公司的子公司

* <云生产插入式英语的描述在这里>我不能写什么有趣比他们做的这一个

*专利12圈线圈头 - 我们在这里自吹自擂认为SMOK是一堆柔软的阴茎时,他们在8停止,vaping社区等同的一切,更多的是更好的,所以12,烨12.我提到的线圈在定向额外的荒谬双6堆叠径向配置。认为一个径向平面发动机的,但没有道具。该设计来找我下旬的一个晚上,我自慰老埃尔哈特新闻片

*游戏改变线圈头采用I)90锶注入线,因为锶90的一半,近30年的生活中,我们知道者为Status.net将欣赏减少线圈的变化。

*保证独特II)无泄漏设计。

*其中一类气流系统,设计,以适应既不MTL或LH者为Status.net的,我们花了数千小时的研发,设计我们的aiflow系统需要用户学习吸入了一种全新的方式的具体意图。我们将有一个竞争短期内放弃单位的名称最好的人可以想出新的吸入技术。

*世界第一吸湿排汗的方法。刚舀些零花钱皮棉形成了你的口袋,或干衣机,捅到径向线圈组件和你准备去

*清爽干打证明。如果水箱检测到干命中是迫在眉睫它将喷射汁直接进入使用者的嘴。我们遗憾的是想不出这个专利,因为这是一个康尔副罐迷你如何工作的,即使没有干命中预防。

*三)市场领先的511连接。

我)MSDS锶90可在原子能委员会网站
二),直到你将液体引入罐保证只有合法
三)仅适用于限量版佰塔夫内尔签名系列。可能不适合当前的MODS的。Xiānggǎng zhuānyè jiàoyù xuéyuàn yǒu wǒ zìjǐ de tǎnkè chūlái, qí suǒwèi de

chǎozuò tǎnkè yóu chōngqì suǒpéi yǒuxiàn zérèn gōngsī

bāokuò suǒyǒu yīgè vaper yòng yú tōngcháng de quánlì yāoqiú:

*Chuàngxīn tiánchōng fǎ (xiānggǎng zhuānyè jiàoyù xuéyuàn shèjì de, suǒyǐ nǐ bùnéng zhēnzhèng tiánbǔ tā méiyǒu tèshū de zhuān yǒu gōngjù, tā bèi shèjì měi cì guàn zhuāng hòu dǎpò). Chōngqì suǒpéi LLC shì BastardTech quánqiú gōngsī de zǐ gōngsī

* <yún shēngchǎn chārù shì yīngyǔ de miáoshù zài zhèlǐ >wǒ bùnéng xiě shénme yǒuqù bǐ tāmen zuò de zhè yīgè

*zhuānlì 12 quān xiànquān tóu - wǒmen zài zhèlǐ zìchuīzìléi rènwéi SMOK shì yī duī róuruǎn de yīnjīng shí, tāmen zài 8 tíngzhǐ,vaping shèqū děngtóng de yīqiè, gèng duō de shì gèng hǎo de, suǒyǐ 12, yè 12. Wǒ tí dào de xiànquān zài dìngxiàng éwài de huāngmiù shuāng 6 duīdié jìng xiàng pèizhì. Rènwéi yīgè jìng xiàng píngmiàn fādòngjī de, dàn méiyǒu dàojù. Gāi shèjì lái zhǎo wǒ xiàxún de yīgè wǎnshàng, wǒ zìwèi lǎo āi ěr hā tè xīnwén piàn

*yóuxì gǎibiàn xiànquān tóu cǎiyòng I)90 sī zhùrù xiàn, yīnwèi sī 90 de yībàn, jìn 30 nián de shēnghuó zhōng, wǒmen zhīdào zhě wéi Status.Net jiāng xīnshǎng jiǎnshǎo xiànquān de biànhuà.

*Bǎozhèng dútè II) wú xièlòu shèjì.

*Qízhōng yī lèi qìliú xìtǒng, shèjì, yǐ shìyìng jì bù MTL huò LH zhě wéi Status.Net de, wǒmen huāle shù qiān xiǎoshí de yánfā, shèjì wǒmen de aiflow xìtǒng xūyào yònghù xuéxí xīrùle yī zhǒng quánxīn de fāngshì de jùtǐ yìtú. Wǒmen jiāng yǒu yīgè jìngzhēng duǎnqí nèi fàngqì dānwèi de míngchēng zuì hǎo de rén kěyǐ xiǎng chū xīn de xīrù jìshù.

*Shìjiè dì yī xīshī pái hàn de fāngfǎ. Gāng yǎo xiē línghuā qián pímián xíngchéngle nǐ de kǒudài, huò gàn yī jī, tǒng dào jìng xiàng xiànquān zǔjiàn hé nǐ zhǔnbèi qù

*qīngshuǎng gān dǎ zhèngmíng. Rúguǒ shuǐxiāng jiǎncè dào gàn mìngzhòng shì pòzàiméijié tā jiāng pēnshè zhī zhíjiē jìnrù shǐyòng zhě de zuǐ. Wǒmen yíhàn de shì xiǎng bù chū zhège zhuānlì, yīnwèi zhè shì yīgè kāng ěr fù guàn mínǐ rúhé gōngzuò de, jíshǐ méiyǒu gàn mìngzhòng yùfáng.

*Sān) shìchǎng lǐngxiān de 511 liánjiē.

Wǒ)MSDS sī 90 kě zài yuánzǐnéng wěiyuánhuì wǎngzhàn
èr), zhídào nǐ jiāng yètǐ yǐnrù guàn bǎozhèng zhǐyǒu héfǎ
sān) jǐn shìyòng yú xiànliàng bǎn bǎi tǎ fū nèi ěr qiānmíng xìliè. Kěnéng bù shìhé dāngqián de MODS de.

_________________
http://journey-liquids.com
mod: VT200,VTC mini, Elitar,Mini volt,Paps v4, SMPL v2, Vapor Giant, Nemesis, Dimitri,IPV5
Atty: Fogger v2, Kayfun lite v2+, Nextiny, YEP v2, Origen little,FEV v2, Taifun GT,GS i GLS, Fogger mini,
Aromamizer, Ithaka,Oddy, Kayfun mini v2.1,UTA II, Vapor Giant


Povratak na vrh
  
 
 Naslov: Re: Vicevi
PostPostano: 11 sij 2016 19:43 
Offline
Avatar

Pridružen: 07 lis 2014 12:54
Postovi: 1634
Lokacija: Zagreb
Napokon, :rotfl: odlican :lol:

_________________
slika
Practice what you preach

"zašto kad pet puta kliknem na fajer tipku, mod više ne radi"


Povratak na vrh
  
 
 Naslov:
PostPostano: 05 vel 2016 08:32 
Offline
Avatar

Pridružen: 08 lip 2014 13:01
Postovi: 905
Lokacija: Kostajnica, BIH
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hp ... 6722_o.jpg


Povratak na vrh
  
 
 [ 1102 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111  Sljedeća

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]


Online

Trenutno korisnika: crawl i 0 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Idi na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
HR (CRO) by vaper club